มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวที่คุณผู้หญิงทั้งหลายต้องควรระวัง

มะเร็งปากมดลูก

ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าในแต่ละปีพบผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก ประมาณ 9 พันคน และมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้มากถึง 5 พันคนต่อปี เฉลี่ยคิดเป็น 50% ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาจากพฤติกรรมของผู้หญิงที่มักคิดว่าตัวเองไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วย เพิกเฉยต่อการตรวจคัดกรอง ส่งผลให้ระดับความรุนแรงของโรคอยู่ในระยะที่ลุกลาม ยากต่อการทำการรักษา จนอาจนำมาสู่การป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ในที่สุด ซึ่งในช่วงตอนต้นของอาการจะไม่ค่อยพบสัญญาณที่น่ากังวล มักจะมีอาการปวดท้องบ้างเป็นบางครั้ง หรืออาจจะปวดท้องในช่วงที่มีประจำเดือน ซึ่งเป็นอาการปกติที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะพบ แต่เมื่อมีอาการที่เพิ่มมากขึ้นทางเว็บ เครื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติ ขอบอกว่า จะมาทำการตรวจรักษาในช่วงที่มีระยะเวลาของการลุกลาม ก็อาจจะช้าเกินไปที่จะทำการรักษาได้

มะเร็งปากมดลูก

สาเหตุ ปัจจัย คำแนะนำและประโยชน์ในการตรวจ มะเร็งปากมดลูก ที่ควรรู้

            สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนั้น ในปัจจุบันพบว่ามักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทางช่องคลอด หรืออาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายบุคคล รวมทั้งการไม่ป้องกันไม่ดูแลและไม่รักษาความสะอาด ก็อาจนำมาสู่การติดเชื้อและก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกัน 4 พฤติกรรมที่ควรทำเพื่อห่างไกลจาก โรคมะเร็ง ภับเงียบร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย

มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัว

            คำแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดังที่ทราบกันแล้วว่าในช่วงตอนต้นจะไม่พบการแสดงอาการของโรค เพื่อความแน่ใจเราจึงควรตรวจโรคนี้ที่โรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจภายในบริเวณมดลูก รังไข่ ควบคู่กับการตรวจเชื้อ HPV ว่ามีอาการที่เข้าข่ายของความผิดปกติหรือไม่

การตรวจ มะเร็งปากมดลูก

            และสำหรับการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้น เราควรทำความเข้าใจก่อนว่าระยะเวลาของการเกิดโรคจะอยู่ที่ 5-10 ปี ซึ่งเราสามารถที่จะตรวจโรคนี้เป็นประจำทุกปีได้ หากพบว่ามีอาการดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงจะสามารถทำการรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งวิธีเช่นนี้จะช่วยลดระยะเวลาของการลุกลามเชื้อ ก่อนที่จะก่อเกิดเป็นโรคมะเร็งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Author: Namwarn