สร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19 ที่กำลังระบาดหนัก ได้ด้วยการดูแลตัวเองได้แบบง่าย ๆ

สร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19

        สร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19 ปัจจุบันกระแสของการออกมาดูแลสุขภาพนั้นยังคงเป็นที่น่าสนใจและจับตามองเป็นอย่างมาก หลายคนที่ทราบข่าวว่าโรคที่ไทยกำลังระบาดหนักนั้น Covid-19 จะทำอันตรายกับมนุษย์ได้น้อยลง ถ้าเป็นบุคคลที่แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันสูง โดยโรค Covid-19 มีหลายสายพันธุ์มาก ซึ่งตอนนี้วัคซีนที่จะใช้ในการป้องกัน ยังคงต้องรอตามคิว เพราะทั่วโลกก็ยังต้องการ ส่งผลให้สินค้าขาดตลาด ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงให้ทุกคนนั้นหันมาดูแลตนเอง ด้วยวิธีการที่กล่าวกันในหัวข้อถัดไป

 สร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19

4 ข้อ สร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19 ให้รางกายเราแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันสูง

  • ไม่ลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกเดินทาง ในปัจจุบันมีการออกข้อบังคับใช้ทางกฎหมายมาแล้ว ในบางจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่สีแดง ถ้าออกนอกเคหะสถานต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง โดยมีโทษปรับครั้งแรกจะอยู่ที่ 6,000 บาท ครั้งที่สองจะปรับ 12,000 บาท และตั้งแต่ครั้งที่สามเป็นต้นไป จะปรับ 20,000 บาท แม้จะอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวหรือการนั่งรถโดยสารทุกประเภท หากมีผิอยู่ในรถนั้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้สวมหน้ากากด้วย
สร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19 -การพกเจลสำหรับการล้างมือ
  • การพกเจลสำหรับการล้างมือ ในส่วนนี้ทางการแพทย์แนะนำต้องแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ถึงสามารถฆ่าเชื้อได้รวมถึง เสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อรับมือ Covid-19 สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง ที่ดีอีกด้วย
  • ให้เว้นระยะห่างจำนวน 2 เมตร เมื่อออกไปในที่ชุมชนหรือคนเยอะ ๆ ยิ่งในห้างสรรพสินค้า ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากการไอและจามได้ไกล ดังนั้นควรสวมหน้ากาอนามัยควบคู่กับการเว้นระยะห่างและงดการพบปะผู้คนไปสักระยะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยติดตามข่าวสารการดูแลสุขภาพได้ที่ ธุรกิจความสวยความงาม
สร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19 -กินร้อน ช้อนกลาง
  • กินร้อน ช้อนกลาง ขยันล้างมือ ซึ่งเป็นหลักของสุขอนามัยที่ดีสร้างเกาะคุ้มกัน Covid-19 ได้ ดังนั้นต้องพยายามใช้สิ่งของตนเองอย่าใช้รวมกับคนอื่น

ที่สำคัญถ้าเป็นบุคคลในลุ่มเสี่ยง หมายถึง คนที่ใกล้ชิดผู้ที่ป่วยมาก่อน ต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อรอดูอาการ เนื่องจากสายพันธุ์ที่ระบาดในรอบที่ 3 นี้ เป็นสายพันธุ์อังกฤษการแพร่กระจายไวมากกว่าเดิมหลายเท่าและไม่ค่อยแสดงอาการ ดังนั้นอย่าชะล่าใจใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

นอกจากจะมีการดูแลสุขภาพในเรื่องการทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี แอดขอแนะนำ  empire  ที่สามารถผ่อนคลายได้แบบสบาย ๆ

Author: Namwarn