การล้างมือ มากขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากผลการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา

การล้างมือ

การล้างมือ ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่จะล้างมือมากขึ้น ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยชาวอเมริกันจะล้างมือมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอย่างเช่น หลังจากใช้ห้องน้ำที่บ้าน หลังจากการใช้ห้องน้ำในที่สาธารณะ หลังจากไอจามหรือเป่าจมูก ก่อนรับประทานอาหารที่บ้าน ก่อนรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร และก่อนเตรียมอาหารที่บ้าน โดยมีการเปรียบเทียบเดือนตุลาคมปี 2019 และเดือนมิถุนายนปี 2020 พบว่ามีชาวอเมริกันจำได้ว่าตัวเองต้องมือหลังจากการไอจามหรือสั่งน้ำมูกสูงขึ้นถึง 2.3 เท่า ล้างมือก่อนรับประทานอาหารที่ร้านสูงขึ้นกว่า 2.0 เท่า และก่อนการรับประทานอาหารที่บ้านสูงขึ้น 1.7 เท่า ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรายสัปดาห์ของ CDC ในเรื่องของการป้องกันการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

การล้างมือ

การล้างมือ ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันที่ดีให้ชาวอเมริกันผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้สุขอนามัยของการล้างมือเป็นวิธีสำคัญอย่างหนึ่งในการลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นคำแนะนำโดยทั่วไปของ CDC ซึ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะพบว่าชาวอเมริกันทั้งชายและหญิงจะมีการล้างมือบ่อยขึ้นก่อนรับประทานอาหารที่บ้านหรือในร้านอาหาร และหลังจากที่ไอจามหรือเป่าจมูก นอกจากนี้เมื่อทำการวิจัยถึงเชื้อชาติและอายุก็จะพบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงผิวดำและกลุ่มที่มีเชื้อสายสเปนจะจำเรื่องการล้างมือในทุกครั้งได้มากกว่ากลุ่มผู้หญิงและผู้ชายผิวขาว

การล้างมือ ผลการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยรายงานดังกล่าวได้ให้ความเห็นว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุคนผิวดำและชาวสเปนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่าย กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้จึงให้ความสำคัญกับการล้างมือในแต่ละครั้งมากขึ้น เพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

การล้างมือ มากขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มวัยทำงานจะล้างมือน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทาง CDC จะต้องนำผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยจะนำผลการวิจัยดังกล่าวมากำหนดกลยุทธ์เพื่อเตือนและกระตุ้นกลุ่มวัยทำงานให้มีการล้างมือให้มากขึ้น สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการล้างมือนั้นถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวอเมริกันผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ฝากกดติดตามธุรกิจความสวยความงาม
ข่าวสารที่น่าสนใจการดูแลสุขภาพ ที่คนไทยจะต้องระวังและดูแลใส่ใจให้มากที่สุดใน ช่วงโควิด

Author: Namwarn