การออกกำลังกายหนักเกินไป หรือเปล่าเช็คได้จาก Test Talk

การออกกำลังกายหนักเกินไป สำหรับการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบมีตั้งแต่การออกกำลังกายเบาจนไปถึงการออกกำลังกายหนัก ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนั้นแข็งแรงมากน้อยเพียงใดบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจจะออกกำลังกายเบาๆ เพื่อให้ร่างกายมีการปรับสภาพแล้วค่อยเริ่มเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกายแต่สำหรับบางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ อาจจะออกกำลังกายให้หนักขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันหรือพัฒนาศักยภาพของร่างกายของตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะหรือ smart watch เป็นตัววัดค่าการออกกำลังกายของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจระยะทางเวลาและอื่นๆ ธุรกิจความสวยความงาม อีกมากมายแล้วแต่ชนิดกีฬา นอกจากจะเป็นตัววัดค่าต่าง ๆ แล้วนาฬิกา smart watch ของเรายังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยด้วยว่าเราออกกำลังกายเบาหรือว่าหนักจนเกินไปหรือไม่ตัวอย่างง่ายๆ นั่นก็คือการดูที่อัตราการเต้นของหัวใจโดยปกติแล้วจะแบ่งเป็น 1-5 ถ้าอยู่ในโซน 1-3 ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปแต่หากอยู่ในโซนที่ 4 ถึงวันที่ 5 ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูง แต่ถ้าหากว่าไม่มีนาฬิกาล่ะเราจะสามารถใช้อะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราออกกำลังกายเบาหรือว่าหนัก คำตอบนั้นก็คือการ Test Talk

การออกกำลังกายหนักเกินไป

ความเข้มข้นของ การออกกำลังกายหนักเกินไป ด้วยการวัดรร Test Talk

การ Test Talk เป็นวิธีการที่ผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกายหลายคนใช้ในการวัดความเข้มข้นใน การออกกำลังกายวันละ 10 นาที ถ้าหากว่าไม่ได้สวมนาฬิกาออกกำลังกายนั่นเอง และการ Test Talk มันสามารถทำได้อย่างไร

การออกกำลังกายหนักเกินไป  หรือไม่

Test Talk คือการพูดคุยระหว่างการออกกำลังกายถ้าหากว่าเราสามารถออกกำลังกายไปแล้วสามารถพูดคุยกับเพื่อนที่ร่วมออกกำลังกายด้วยกันได้ โดยสามารถพูดเป็นประโยคได้นั่นหมายความว่าเรากำลังออกกำลังกายที่ไม่ได้มีความเข้มข้นมากนะ แต่ถ้าหากว่าการพูดคุยการนั้นเริ่มมีความเป็นประโยคน้อยลงและเป็นคำมากขึ้นนั่นหมายความว่าการออกกำลังกายเริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นร่างกายเริ่มมีความเหนื่อยล้าระบบหายใจเริ่มทำงานหนักมากขึ้นการเต้นของหัวใจเริ่มสูงขึ้นนั่นเอง

การออกกำลังกายหนักเกินไป - การ Test Talk

ซึ่งในการออกกำลังกายนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้ร่างกายเครียดหรือออกกำลังกายเบาจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้ร่างกายนั้นไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพมากนักดังนั้นเราก็ควรจะออกกำลังกายโดยการสลับกันออกหนักสลับเบาบนกันไปเพื่อให้ร่างกายมีความผ่อนคลายและมีความตึงเครียดบ้างมีความชั่ว ที่สำคัญเลยก็คือเราสามารถพูดคุยกับเพื่อน ๆ ขณะออกกำลังกายได้นั้นเองมันจะทำให้การออกกำลังกายนั้นมีความสนุกและเราก็จะมีความสุขในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

Author: Namwarn