ปัญหาทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพในปัญจุบัน

ปัญหาทางด้านสังคม

   ปัญหาทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้  มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก สิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนจากผลกระทบของปัญหาคือ สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้คนในสังคมนั่นเอง  โดยปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะสภาพเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ สภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ที่ยังหาทางแก้กันไม่ได้จนกลายเป็นปัญหาที่สะสมตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจความสวยความงาม หากลองมองย้อนกลับไปถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้ ผู้คนในสังคมคงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง การหน้าที่การงานที่ดี  จะไม่มีคนตกงานและว่างงาน จะไม่มีคนยากจน  จะไม่มีอาชญากรรม จะไม่มีการฆาตกรรมและการโจรกรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นั่นเองจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนใฝ่ฝันให้เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงในชีวิตจริง ๆ นั้นช่างยากเหลือเกิน แค่การทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยยังยากเลย

โรคซึมเศร้ามากขึ้นทุกวัน

ผลกระทบของสุขภาพที่เกิดจาก ปัญหาทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง

  • ผู้คนกลายเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นทุกวัน เกิดจากความเครียดที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์เดิม ๆ ซ้ำ ๆ และหาทางออกไม่ได้ รวมถึงความกดดันจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน โรคจิตเวช มีวิธีดูแลสุขภาพ หรือคนใกล้ชิดก็ตาม
  • มีคดีฆาตกรรมและโจรกรรมเกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแต่ละวัน เนื่องจากการตกงานและว่างงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน เครียด เลยต้องหาทางออกด้วยการปล้นชิงทรัพย์ หากเกิดพลาดก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำ
โรคซึมเศร้ามากขึ้นทุกวัน- โจรกรรมเกิดขึ้นมากมาย
  • ประสบกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยปัญหาที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น ที่อยู่ของประชาชนมีความแออัด ทำให้การแพร่กระจายเกิดเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่เรียกได้ว่าย่ำแย่ที่สุด ผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
  • ผู้คนเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ เนื่องจากปัจจุบันนี้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบายขึ้นก็จริง แต่นั่นย่อมแฝงไปด้วยมลพิษและมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุด
ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม

    นอกจากผลกระทบที่สามารถเห็นได้ชัดดังตัวอย่างที่ยกมานั้น ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนเราได้ ดังนั้นการดูแลตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทำจิตใจให้สงบสบาย อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิดไว้ เพราะต่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมย่ำแย่ขนาดไหน แต่หากเรามีร่างกายและจิตใจ ที่แข็งแรงและมั่นคงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรแก่เราได้

Author: Namwarn