การดูแลผู้ป่วยติดเตียง กับผลแทรกซ้อนทางร่างกาย และจิตใจที่ต้องระวัง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง สำหรับบุคคลที่ต้องเผชิญสถานการณ์การป่วยติดเตียงนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีรายะเอียดในการพยาบาลมากมายหลายเรื่อง เพราะผู้ป่วยติดเตียงนั้นจะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ ซึ่งในผู้ป่วยติดเตียงแต่ละคนนั้นจะมีอาการแตกต่างกันไม่เหมือนกัน บางคนมีอาการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด บางคนช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน บางคนมีปัญหาทั้งด้านสมอง และทางร่างกาย บางคนสมองยกปกติ และมีปัญหาทางร่างกายบางส่วน

แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ป่วยติดเตียงนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตาม ปัญหาทั้งทางด้านจิตใจ และด้านร่างกายต่าง ๆ ก็ตามมามากมาย เครื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติ เพราะร่างกายทุกระบบล้วนมีความเกี่ยวพันกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายทั้งอุจจาระ และปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกาย

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง แผลกดทับ

ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ ผู้ป่วยติดเตียง ในประเทศไทยกับปัญหาผลกระทบจากด้านเศรษฐกิจ นั่นคือปัญหาการเกิดแผลกดทับบริเวณปุ๋ม บริเวณข้อ หรือบริเวณกระดูกก้น สำหรับการเกิดแผลกดทับกับผุ้ป่วยติดดเตียงนั้น สาเหตุเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้ และเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยติดเตียงนั้นน้อยเกินไป ทำให้เกิดการอักเสบบริเวณเนื้อเยื่อของร่างกายเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดที่บริเวณก้น แผ่นหลังเป็นต้น

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง กับผลแทรกซ้อน

การหมั่นพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับได้ ดังนั้นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่ให้เกิดแผลกดทับก็คือการพลิกตะแคงตัวบ่อย ๆ หรือทุก 2 ชั่วโมงนั่นเอง   

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง แผลกดทับ

ภาวะจิตใจผู้ป่วยที่ติดเตียง ที่ผู้ดูแลไม่ควรละเลย

อีกทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในภาวะการติดเตียงเป็นเวลานาน หรืออยู่ในช่วงแรกของการป่วยติดเตียงนั้น บางคนมีภาวะความเครียดเรื้อรังสะสม ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถทำใจได้ หากไม่ได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ หรือกำลังใจเสริมจากคนรอบข้าง ระดับของภาวะทางใจของผู้ป่วยติดเตียงนั้นย่อมมีมากขึ้นอย่างแน่นอน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่คนใกล้ตัว หรือผู้ดูแลนั้นควรหมั่นสังเกตุ และให้ความสำคัญกับผู้ป่วยติดเตียงอย่างมาก

Author: Namwarn