รับมือเมื่อ โรคความดันโลหิตสูง มาเยือนควรมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไร

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของคนไทยที่เป็นกันมาก พบได้ในวัยกลางคน วัยทำงานจนถึงช่วงอายุสูงวัย  สาเหตุของโรคความดันเกิดได้หลายปัจจัย เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีสภาวะของการเป็นโรคความดันโลหิตสูง รู้ให้ทันได้อย่างไร วิธีมีการดูแล รักษาและการปฏิบัติตัวเช่นไร หากพบว่า เราเป็นโรคความดันโลหิตสูง เราจะห่างไกลโรคได้อย่างไร

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง รู้ทันป้องกันได้ ภัยเงียบที่มาได้สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย

   สาเหตุโรคความดันโลหิตสูงรู้ให้ทันที่ทางเว็บ เครื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติ นำมาให้รู้จักกัน

 1. อายุ ยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้นตามไปด้วย
 2. พันธุกรรม อาจส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้
 3. การมีน้ำหนักตัวมาก (โรคอ้วน)
 4. การใช้ชีวิตในปัจจุบัน
 5. การรับอาหาร
 6. การดื่มแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน
 7. ภาวะโรคแทรกซ้อน
 8. ความเครียด
รับมือเมื่อ โรคความดันโลหิตสูง

การดูแล ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน  สามารถห่างไกลโรคและ วิธีป้องกัน โรคความดันโลหิตสูง และสามารถป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ดังต่อไปนี้

 • การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ
 • ลดปริมาณการทานเกลือในอาหารให้น้อยลง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำ
 • รักษาน้ำหนักตัวให้พอเหมาะสมดุจกับร่างกาย
 • ลดการดื่มแอลกอฮอล์  และห้ามสูบบุหรี่
 • ลดความเครียด หรือจัดการความเครียด
 • หมั่นตรวจวัดความดันโลหิต
   สาเหตุ โรคความดันโลหิตสู

ระดับความดันโรคความดันโลหิตสูง รู้ให้ทัน

ความดันโลหิต ระหว่าง 120/80 – 129/80 มม. เป็นความดันสูงเล็กน้อย

ความดันโลหิต ระหว่าง 130-139/80-89 มม. เป็นความดันสูงระยะที่ 1

ความดันโลหิต ระหว่าง 140-90 มม. เป็นความดันสูงระยะที่ 2 เป็นความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง

อาการความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการเด่นชัด แต่อาจแสดงอาการปวดมึนท้ายทอย บริเวณต้นคอ มีอาการเวียนศีรษะ แต่บางรายที่เป็นมานาน อาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ บางรายการมีอาการแน่นหน้าอกเป็นสภาวะแทรกซ้อน หากขั้นรุ่นแรงอาจเสียชีวิตได้ความดันโลหิตเป็นภาวะที่สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย แต่ก็สามารถหายเองได้ แต่ควรตรวจให้แพทย์วินิจฉัย ถึงอาการ และการรักษาอย่างถูกต้องที่สุด อย่าปล่อยอาการไว้นาน เพราะอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่มีผลร้ายแรงต่อร่างกายของเราได้ เราสามารถวัดความดันของเรา เพื่อตรวจดู “โรคความดันโลหิตสูง รู้ให้ทัน” ก่อนจะรุนแรงได้ด้วยตัวเองค่ะ

Author: Namwarn