โรคอ้วน ภาวะเสี่ยงกับพฤติกรรม การกินที่ทุกคนต้องระวังก่อนเกิดโรค

โรคอ้วน

โรคอ้วน ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญหลักๆของผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชาย และโรคอ้วนก็พบได้ทุกกลุ่มวัย เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของไขมันในร่างกายที่มีจำนวนมาก ทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ไม่มีวินัยในตนเอง ขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้โรคอ้วนก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้ เช่น  พันธุกรรม ความเครียด เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอ้วน โดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

โรคอ้วน

พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิด โรคอ้วน เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง

หลายท่านที่กำลังประสบปัญหากับภาวะอ้วน ที่ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักของตนเองได้ การดูแลตัวเองของเว็บไซต์ เครื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติ ขอแนะนพ มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดโรคอ้วน และส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยมีสาเหตุที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

การรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อภาวะโรคอ้วน เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะชอบรับประทานอาหารจำพวกไขมัน แป้ง น้ำตาล มากจนเกินไป นอกจากนี้พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนเหล่านี้จะชอบรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา 

โรคอ้วน ภาวะเสี่ยง

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ที่เป็นโรคอ้วน เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมาก จะไม่ชอบออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ระบบเผาผลาญภายในร่างกายเมื่อได้รับสารอาหารที่มากจนเกินไปและ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ กินแล้วไม่อ้วน และไม่มีการออกกำลังกายก็จะทำให้ระบบเผาผลาญเกิดความผิดปกติ

โรคอ้วน - ความเครียด

ความเครียด

ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะอ้วน เนื่องจากเมื่อเกิดความเครียด ระบบต่างๆและฮอร์โมนต่างๆภายในร่างกายจะทำงานผิดปกติ ทำให้ระบบเผาผลาญภายในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้ในทุกกลุ่มวัย และทำให้โรคอ้วนเป็นปัญหา ที่แก้ไขไม่ได้ และทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไขมัน โรคหัวใจ โรคปวดข้อก่อนวัยอันควร และโรคอื่นๆอีกมากมายที่จะตามมา เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้

Author: Namwarn