การเลิกสูบบุหรี่ มีผลดีต่อสุขภาพดีอย่างไรบ้างทำไมต้องเลิกสูบบุรี่

การเลิกสูบบุหรี่

การเลิกสูบบุหรี่ สำหรับบุหรี่นับว่าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งซึ่งมีสารนิโคตินทำให้เกิดการเสพติดอีกทั้งการสูบบุหรี่เป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานาน และก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่างๆ รวมถึงโรคถุงลมโป่งพองนอกจากนี้แล้วในปัจจุบันยังมีการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเพื่อไม่เป็นการรบกวนบุคคลอื่นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีผู้สนใจในการเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น

การเลิกสูบบุหรี่ 1

4 ข้อดีสำหรับ การเลิกสูบบุหรี่ ให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนี้

  • ส่งผลทำให้ทางเดินหายใจทำงานได้ดีขึ้น

โดยสามารถลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งในลำคอและกล่องเสียงโดยมีงานวิจัยรองรับว่า ถ้าเลิกบุหรี่ใน 10 ปีก็จะมีแนวโน้มการลดโอกาสการเกิดมะเร็งในปอดและกล่องเสียงถึงร้อยละ 30

การเลิกสูบบุหรี่ - ทำให้ทางเดินหายใจทำงานได้ดีขึ้น
  • ส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจและสุขภาพของหลอดเลือดในร่างกาย

การเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวรสามารถลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งในผู้ชายและผู้หญิงนอกจากนี้การเลิกบุหรี่ยังสามารถลดโอกาสการเกิดเส้นเลือดตีบในร่างกายได้ดีเพราะว่าหลอดเลือดมีการทำงานได้ดีขึ้นนั่นเอง 7slotvip และการเลิกบุหรี่สามารถลดอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและเส้นเลือดสมองแตกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญมาจากความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย

  • สุขภาพปอดทำงานได้ดีขึ้น

การเลิกบุหรี่สามารถลดอาการไอและลดเสมหะและลดเสียงหายใจที่มีเสียงวี๊ดเพราะหายใจไม่สะดวกอีกทั้งยังลดสาเหตุในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอีกต่างหากรวมถึงลดความเสี่ยงในการเป็นโรคถุงลมโป่งพองเลิกสูบบุหรี่จะทำให้สุขภาพปอดดีขึ้นร้อยละ 5ภายใน 2-3 เดือนอย่างเห็นได้ชัดอาการเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวรจะชะลอความเสื่อมของปอด

การเลิกสูบบุหรี่ - ขภาพปอดทำงานได้ดีขึ้น
  • ลดอัตราการเสียชีวิต โรคมะเร็งบางชนิดและโรคถุงลมโป่งพอง

เลิกสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุการลดความเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็ง ชนิดอื่นๆเช่นโรคมะเร็งตับอ่อนและสำหรับเพศหญิงการเลิกสูบบุหรี่ยังสามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูก

  • ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จะทำให้ต่อมรับรสชาติทำงานได้ดีขึ้นและมีกลิ่นลมหายใจที่สะอาดกว่าผู้ที่ยังสูบบุหรี่
  • เร่งดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จะดีกว่าผู้ที่ยังสูบบุหรี่
  • ดีต่อสุขภาพจิต  มีงานวิจัยทางสุขภาพจิตพบว่าผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จะมักมักเป็นผู้ที่ทำงานได้สำเร็จมากกว่าผู้ที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ อีกทั้งยังลดอาการกระวนกระวายและลดอาการเครียดและมีสมาธิดีกว่าคนที่สูบบุหรี่ในระยะแรกที่เลิกบุหรี่ผู้ที่เริ่มต้นเลิกบุหรี่ก็ยังมีอาการคิดถึงบุหรี่บ้างแต่จะหักห้ามใจได้ก็จะสามารถมีสมาธิได้มากขึ้นและส่งผลต่อสภาพจิตใจได้ในระยะยาว
การเลิกสูบบุหรี่ - ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งปอด

ธุรกิจความสวยคงวามงาม เมื่อพบว่าประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่นั้นมีมากมายก็ควรที่จะเริ่มและลดละการสูบบุหรี่บ้างและถ้ายังเลิกไม่ได้ก็จะมีแนวโน้มที่มีสุขภาพดีขึ้นและพัฒนาต่อไปในการเลิกบุหรี่ได้ในที่สุดซึ่งผลซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือประหยัดเงินในการซื้อบุหรี่

Author: Namwarn