กัญชา มีคุณประโยชน์และมีโทษต่อสุขภาพอย่างไร มาไขข้อสงสัยกัน

กัญชา

ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า กัญชา ได้ถูกการปลดล็อคจากการเป็นยาเสพติดแล้วแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องต้องใช้เฉพาะใบเท่านั้นไม่สามารถใช้ดอกได้เพราะว่าในบางส่วนของต้นกัญชาก็ยังมีฤทธิ์เป็นยาเสพติดที้ส่งผลต่อสภาพจิตใจและสมอง

กัญชา

การใช้ กัญชา ในแต่ปริมาณที่พอซึ่งคุณประโยชน์และโทษของกัญชามีอะไรบ้าง

 • คุณประโยชน์ของกัญชาที่มีผลต่อสุขภาพ
 • ช่วยให้เจริญอาหารก็เห็นว่าที่ผ่านมานั้นจะมีการนำใบกัญชาผสมกับอาหารเพราะจะทำให้รับประทานเข้าไปแล้วและสามารถทำให้กินอาหารได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานเพราะในกัญชาจะมีสารDronabinol ซึ่งนำซึ่งสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งใน ขั้นตอนการรักษาแบบเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นจึงส่งผลดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคเอดส์​
 • และในงานวิจัยของกัญชายังสามารถมีฤทธิ์อาการคลื่นไส้และอาการอาเจียนได้ดี
 • รวมถึงในกัญชายังมีสารประเภทCannabinoids ซึ่งสามารถป้องกันอาการซึมเศร้าจากการเกิดโรคเช่นโรคมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยที่รักษานี้เข้าไปจะมีความสงบแล้วใจเย็นมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้การใช้สารดังกล่าวจากกัญชาก็ต้องเป็นไปด้วยปริมาณที่เหมาะสมและอยู่ในความควบคุมของผู้ชำนาญการและของแพทย์
 • สารในกัญชาสามารถมีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งรวมถึงสามารถลดขนาดเนื้อร้ายในสมอง รวมถึงยังมีงานวิจัยในประเทศอเมริกาพบว่ากัญชาสามารถทำให้การตอบสนองของการรับเคมีบำบัดของ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้ดีขึ้นและในงานวิจัยนี้ยังพบว่าสารในกัญชาสามารถทำให้เนื้อร้ายในสมองมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งการใช้สารในกัญชาเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งควรใช้ควบคู่กับการรักษาแบบฉายแสงก็จะทำให้ได้รับการได้รับผลดีมากยิ่งขึ้น
คุณประโยชน์ของ กัญชา
 • โทษของการใช้กัญชาที่มีผลต่อสุขภาพ
 • สารของกัญชาจะมีอาการกระตุ้นประสาทที่ทำให้ผู้ใช้ตื่นเต้นตลอดเวลาและมีอารมณ์ที่ครึกครื้นมากกว่าระดับปกติและต่อมาก็จะมีอาการง่วงซึมและมีอาการเหมือนเมาเหล้าแบบอ่อนอ่อนตอนแรกมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและภายในไม่กี่นาที นาทีต่อมาก็จะมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมและอ่อนเพลียตลอดเวลา
 • ถ้าใช้กัญชาในปริมาณมากก็จะทำให้มีอาการประสาทหลอนเกิดภาพลวงตา หูแว่ว ส่งผลต่อประสาทและสภาพจิตอย่างชัดเจนในบางรายที่ใช้ปริมาณมากก็จะเกิดอาการหวาดระแวงคนรอบข้าง
 • การใช้กัญชาในระยะแรกสำหรับผู้ใช้ในบางรายก็ส่งผลทำให้เกิดอาการความจำสั้นหรือความจำเสื่อมชั่วขณะ
 • หากผู้ที่เสพกัญชามีอาการทางจิตก็จะทำให้กระตุ้นอาการทางจิตออกมามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการหวาดระแวงหรืออาการวิตกจริตส่งผลให้มีอาการหนักขึ้น
 • ในผู้ที่ใช้กัญชาติดต่อกันเวลาจะทำให้สุขภาพร่างกายจะเสื่อมโทรมจนไม่สามารถมีสมรรถภาพไปทำงานได้อีกทั้งยังสามารถทำให้หลอดลมอักเสบและเป็นอาการเรื้อรังจากการเสพกัญชาติดต่อกันเป็นประจำและส่งผลทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • การสูบกัญชาด้วยบุหรี่ยัดไส้ปรับจำนวน 4 มวนก็จะเท่ากับการสูบบุหรี่ 1 ซองมีปริมาณ 20 มวนจึงทำให้สามารถเกิดมะเร็งได้ในอัตราที่รวดเร็วกว่าการสูบบุหรี่ ถึง 50% -70% อย่างมีนัยยะสำคัญ
โทษของการใช้ กัญชา

เครื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติ ดังนั้นการใช้กัญชาในปัจจุบันจึงควรเลือกใช้ในส่วนที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกกฎหมายก็คือใบหรือลำต้นและควรนำมาใช้ในรูปแบบน้ำมันกัญชาหรือนำมาเป็นใบมาเป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆซึ่งการเสพกัญชาโดยตรงนั้นเป็นคนไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งอีกยังส่งผลต่อประสาทและจิตใจและควรควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะและใช้อย่าง ระมัดระวังและใช้ในส่วนที่ควรใช้เท่านั้น

ต้องขอบคุณ  ufaone ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสวยความงาม และเรื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ให้กับเราได้ดูแลตัวเองด้วยดีเสมอมา

Author: Namwarn