ถ้าพบว่ากำลังเป็น โรค ความดัน​โลหิต​สูง​ ควรปฏิบัติ​ตัว​อย่างไร ในการดูแลตัวเองเบื่องต้น

โรค ความดัน​โลหิต​สูง​

โรค ความดัน​โลหิต​สูง​ มีแหล่งที่มาหลายจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการ ทานยาบางชนิดหรือการเกิดเนื้องอกในต่อมหมวกไตรวมถึงความผิดปกติในการเต้นหัวใจและ ภาวะความเครียดต่างๆ ซึ่งถ้าตรวจพบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง ควรจะดูแลตัวเองมากกว่าปกติเพื่อ ไม่ทำให้เกิดอัตราเสี่ยงต่อความเป็นอันตรายภายในร่างกายซึ่งควรจะมีการดูแลตัวเองดังนี้

โรค ความดัน​โลหิต​สูง​ 1

ขั้นตอนการดูแลป้องกัน โรค ความดัน​โลหิต​สูง​ ไม่ให้เข้าสู่ความเสี่ยงสูง

  • ควรดูแลเรื่องอาหารการกิน   ไม่ควรจะรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะเกินไปควรเลือกรับประทานผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปรวมถึงผลไม้ที่มีรสหวานก็ควรเลือกรับประทาน เพราะก็อาจจะเกิด แคลอรี่สูงส่งผลต่อระดับ น้ำตาลในเลือดเพิ่มมีผลต่อน้ำหนักตัวในอนาคตก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงเช่นกันและถ้าเลือกรับประทานนม ก็ควรจะเป็นนมชนิดไขมันต่ำรวมถึงไม่ควรรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเพราะอาหารที่มีโซเดียมสูงก็มักจะทำให้ความดันโลหิตสูงเช่นผงชูรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆจำพวกไส้กรอกแฮม เบคอนและอาหารกระป๋อง ไม่ควรรับประทานเป็นอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
การดูแลป้องกัน โรค ความดัน​โลหิต​สูง​
  • เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ควรงดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเนื่องจากการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและส่งผลต่อระดับความดันโลหิตโดยตรง
  • ควรรับประทานยาควบคุมความดันตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรงดยาด้วยตนเองเพราะว่าการงดยาด้วยตนเองนั้นก็อาจจะเกิดผลเสียจะทำให้ความดันโลหิตไม่สามารถควบคุมได้และอาจจะทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงกว่าเดิมดังนั้นจึงควรรับประทานยาให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอในทุกๆวันการจะเลิกทานยานั้นควรจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นไม่ควรจะงดทานยาเองเด็ดขาด
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ควรอยู่ในเกม BMI ที่ได้ดับไม่มากเกินไปและมีค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในระดับปกติ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรจะออกกำลังกายที่หนักเกินไปควรจะเอาอย่างสม่ำเสมอในระดับเบาถึงปานกลางตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเพราะการออกกำลังกายที่หนักเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียทำให้อัตราหัวใจเต้นเร็วเกินไปก็จะทำให้ โลหิตสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ออกกำลังกายทำให้เกิดอันตรายได้ในขณะนั้น
โรค ความดัน​โลหิต​สูง​ วัดความดันเองอย่างสม่ำเสมอ
  • แต่ก็ควรออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมก็ควรทำทุกๆวันเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง เพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วความดันโลหิตก็จะกลับมาสู่สภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้
  • ควรวัดความดันเองอย่างสม่ำเสมอและบันทึกค่าความดันเอาไว้เพื่อเป็นการตรวจสถิติว่าความดันในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปได้ควรจะวัดทั้งตอนเช้าและตอนเย็นก่อนรับประทานยาและหลังรับประทานยาและส่งผลค่าความดังกล่าวนั้นเพื่อให้แพทย์ได้นำไปวิเคราะห์ว่าอัตราความดันของท่านก่อนกินยาและหลังกินยาเป็นอย่างไรเพื่อทำให้การวินิจฉัยโรคของแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะในบางครั้งท่านไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็ควรจะจดค่าความดันโลหิตเอาไว้และนำส่งให้แพทย์เมื่อกล่าวถึงเวลานัด
โรค ความดัน​โลหิต​สูง​ ควรปฏิบัติ​ตัว​อย่างไร

เครื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติ สำหรับความดันโลหิต สูงนั้นมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยหลายๆประเภทดังนั้น ผู้ที่พบว่าอยู่ในสภาวะความดันโลหิตสูงจึงควรทานยาอย่างสม่ำเสมอและไม่พบแพทย์ตาม รวมเด็ด 5 พืช สมุนไพรลดโรคความดันโลหิตสูง โรคยอดฮิตของคนไทยที่เป็นกันอย่างแพร่หลาย ตามนัดเพราะว่าถ้า ทานยาไม่สม่ำเสมอก็จะส่งผลเสียต่อโลกที่ท่านเป็นได้และอาจจะก่อความรุนแรงและความเสียหายภายในร่างกายมากกว่าเดิม อิจฉาจังควรจะดูแลร่างกายให้มากกว่าปกติกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินงด สุราและ สูบบุหรี่รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงมีสภาวะที่ดีขึ้นอีกครั้งควรจะควบคุมอารมณ์และจิตใจ ไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่า ภาวะทางจิตใจที่เครียดนั้นก็จะส่งผลต่อความดันโลหิตได้

ต้องขอบคุณ  สมัครบาคาร่า888 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสวยความงาม และเรื่องสำอางสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ให้กับเราได้ดูแลตัวเองด้วยดีเสมอมา

Author: Namwarn