สร้างสุขภาพจิตที่ดีได้ง่าย ๆ หากไม่กลัว การพบนักจิตบำบัด รับฟังและเสนอแนวทางที่ดีให้กับทุกคน

การพบนักจิตบำบัด

            การพบนักจิตบำบัด เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่ชื่อว่าโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกด้าย โดยเฉพาะด้ายเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพราะกิจการหลายอย่างปิดตัวลงหรือพักงานชั่วคราว ด้วยการพักงานเท่ากับการไม่มีเงิน ทว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังคงมากขึ้นทุกวัน หลายคนเกิดปัญหาสุขภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลง

การพบนักจิตบำบัด

การพบนักจิตบำบัด ไม่ใช่คนบ้าหรือเรื่องผิดปกติใด ๆ แต่ปรึกษาได้ทุกเรื่องราว

ดังนั้นในบทความนี้จึงได้นำวิธีสร้างสุขภาพจิตที่ดีด้วยการพบนักจิตบำบัดมาบอกต่อทุกคน แต่ต้องบอกเลยว่าการพบนักจิตบำบัดไม่ใช่คนบ้าหรือเรื่องผิดปกติใด ๆ การพบนักจิตบำบัดจะเป็นทางออกที่ทุกคนสามารถพูดคุยปรึกษาได้เปรียบเสมือนเพื่อนนั้นเอง โดยอาชีพของนักจิตบำบัดจะเป็นการใช้จิตบำบัดทุกคน การพบกับนักจิตบำบัดจะเป็นด่านที่ 1 ในการสร้างสุขภาพจิตที่ดี แล้วทุกคนสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของชีวิต เช่น เกิดปัญหาด้านการเงิน ทุกคนเครียด! จนเกิดความวิตกกังวล สามารถเข้าพบนักจิตบำบัดได้ทันที

การพบนักจิตบำบัด-ไม่ใช่คนบ้า

นักจิตบำบัดจะมีหน้าที่รับฟังและเสนอแนวทางที่ดีให้กับทุกคนแต่จะไม่ไปเปลี่ยนความคิดให้ทุกคนกลายเป็นอีกคนได้ ทว่าหากสุขภาพจิตยังไม่ดีขึ้น นักจิตบำบัดจะแนะนำให้ทุกคนเข้าพบจิตแพทย์ ซึ่งในการเข้าพบจิตแพทย์จะเข้าสู่แผนการรักษาสุขภาพจิต โดยมี 3 -ข้อที่ทุกคนต้องทราบก่อนพบจิตแพทย์ ดังนี้

การพบนักจิตบำบัด รับการรักษาด้วยยา
  1. เข้าใจขั้นตอนการรักษา คือ เมื่อเข้าพบจิตแพทย์ จิตแพทย์จะทำการวินิจฉัยและเขียนการรักษา ซึ่งการเขียนแผนการรักษาต้องมีการนัดเพื่อพบจิตแพทย์เป็นระยะ ๆ บางคนต้องได้รับการรักษาด้วยยา ดังนั้นผู้ที่เข้าพบจิตแพทย์ต้องเข้าใจในการรักษาด้วย
  2. ยอมรับตนเองให้ได้ คือ เมื่อจิตแพทย์วินิจฉัยแล้วควรยอมรับความเป็นจริงว่าทุกคนกำลังประสบกับโรคต่าง ๆ อย่าปิดกั้นตนเองว่าไม่ได้เป็นซึ่งจะยากต่อการสร้างสุขภาพจิตที่ดี
  3. ต้องใช้เวลา การรักษาทิ้งระยะเวลานานยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยแล้ว การรักษาไม่ได้จบได้ใน 1 วัน ดังนั้นทุกคนที่จะเข้ารับการสร้างสุขภาพจิตที่ดีต้องมีความอดทนสูงนั้นเอง

สามารถกดติดตามเว็บไซต์ ธุรกิจความสวยความงาม และการดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนวิธีคิดพิชิต อาการซึมเศร้า ปัญหาทางสุขภาพจิตที่เราไม่ควรมองข้าม

Author: Namwarn